CAMP DE LES FAVES
Capacitat: ?
Dimensions: ?
Inauguració: 1911
També conegut com el camp del carrer Indústria. Era un velòdrom
que va llogar el president EVELIO DONCOS, que va hipotecar la seva
casa i va suposar la seva ruïna.
Cronologia

Se'l conexia com el "Camp de les faves" perquè hi havia un hort al costat del camp i no va haver manera de convèncer a la propietaria de que vengués els terrenys. El lloguer va començar a ser de 100 Ptes. mensuals i va triplicar-se un temps més tard.

1911. 26 de Febrer. El camp disposava de graderies i tribuna, el que permetia acollir un nombre important d'espectadors. A més comptava amb instal.lacions de dutxes -quelcom ben poc corrent a l´època-. El dia de l'inauguració es van fer volar més de mil coloms i va haver música de banda. El partit va enfrentar al C.D.Español contra el Español de Madrid. La victòria va ser local per 2-0. Al dia següent es va jugar un altre partit contra el mateix rival.

1911 - 1922 Durant aquests primers anys, el Camp de les Faves va acollir els partits dels diferents campionats i tornejos. I en 1916 fou l'escenari del fenòmen ZAMORA, un porter
que va causar sensació en l'època. A més es va celebrar el primer partit de hockei-herba -encara que el camp era de terra-.

1922 Es va instal.lar un marcador simultani, amb motiu dels Jocs Olimpics d'Ambers, perquè el públic s'assabentes de primera ma dels resultats de la selecció espanyola de futbol. El mateix any el R.C.D.Español és deshauciat del Camp de les Faves.

1922. Desembre.
VICTORIANO DE LA RIVA compra uns terrenys a Can Ràbia per a construir el camp de Sarrià.