Actualització: gener 2019
JOHN LAURIDSEN. Un dels jugadors més estimats per l'afició.
El 24-01-1982 va marcar el primer gol amb l'Espanyol.